Verksamhet & pedagogik

På Stenhammars förskola bygger verksamheten på ett projekterande utforskande arbetssätt som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter som förbinder dem med läroplanens mål och intentioner.

I ett projekterande utforskande arbetssätt synliggörs barns och pedagogers lärprocesser. Pedagogisk dokumentation är "motorn" i verksamheten och leder till att verksamheten omskapas i syfte att utmana barnen vidare i lärandet. Ett projekterande utforskande arbetssätt inkluderar förskolans undervisning och skall bidra till att barnens förmågor utvecklas.

Gemensamt fokus i enheten

Alla förskolor i Eriksberg-Valsätra har ett gemensamt fokusområde, se nedan. Genom ett gemensamt fokus skapar vi möjligheter för kollegiala lärprocesser och för erfarenhetsutbyte. Vi kopplar också arbetet till vår gemensamma verkstad /ateljé REtina, där barn och pedagoger kan mötas och tillsammans undersöka fokusområdet med fler "språk" och uttryckssätt (verbalt, estetiskt mfl). Tillsammans bygger vi upp en verksamhet med lärmiljöer där barnen erbjuds möjlighet att använda sina erfarenheter, och skapa nya, i relation med material och pedagoger. Genom ett utforskande förhållningssätt blir barns frågor och hypoteser synliga och kan på så sätt utgöra grunden för verksamheten.
Vi har valt att formulera uppdraget med hjälp av frågeställningar för att förtydliga utforskandet: Vad innebär det att arbeta utforskande tillsammans med barnen på vår förskola? Hur kan vi organisera för ett utforskande förhållningssätt? Miljö? Material? Struktur?

Nuvarande fokus: Delaktighet och inflytande med särskilt fokus på lärmiljön och på barnens utforskande processer.

 

3 september 2018