Verksamhet & pedagogik

På Stenhammars förskola bygger verksamheten på ett projekterande utforskande arbetssätt som utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter som förbinder dem med läroplanens mål och intentioner.

Förskolans mål är att arbeta språkutvecklande med fokus på hållbar utveckling utifrån flerspråkighet och demokratiuppdraget. Undervisning och utbildning leds av välutbildade förskollärare och barnskötare i engagerade arbetslag.
Med utgångspunkt i styrdokumenten och olika pedagogiska teorier skapar vi en utvecklande, stimulerande och trygg miljö.
Kollegialt lärande sker kring det språkutvecklande och kunskapsutvecklande arbetssättet på förskolan.
Vi samarbetar med forskare kring barns kunskapsutveckling med intentionen att vidareutveckla arbetet med att förbättra alla barns språk och kunskapsutveckling.

Stenhammars bild.jpeg

Uppdaterad: