Måltider

Måltidsservice driver köket och du kan nå på telefonnummer 018-727 62 10.  

Uppdaterad: