Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Stefani Baban. Hon nås på telefonnummer 018-727 62 10.  

22 september 2017