Mål och styrdokument

Vi ska med god kvalité och hög måluppfyllelse erbjuda en utbildning som är utvecklande och lustfylld för ditt barn.

För att säkerställa det styrs vår verksamhet av flera mål-och styrdokument. Förskolan har ett nationellt styrdokument i Läroplan för förskolan (Lpfö 98) 
Här kan du läsa mer om dem.