Stenhammars förskola är belägen i stadsdelen Gottsunda. Förskolan ligger vid skogskanten och har nära till grönområdet Gottsundagipen.

Förskolan består av två block med härligt rymliga lokaler samt har två gårdar i direkt anslutning till förskolan.

Det språkutvecklande arbetssättet, arbetet med åldersnära grupper och den pedagogiska miljön är viktiga delar av förskolans verksamhet där vårt samarbete med modersmålsenheten spelar en stor roll. 

Alla ordinarie pedagoger är utbildade i pedagogisk dokumentation. Ett verktyg för reflektion och utveckling av undervisningen.

Stenhammar är en liten förskola med stort fokus på språkutveckling, ett lekfullt lärande och det interkulturella uppdraget - olikheter som berikar.

Uppdaterad: