Berwalds och Stenhammars förskolor vinner Kvalitetspriset 2023

Berwalds och Stenhammars förskolor ger en grund för livslångt lärande

 

blobid0.jpg

På Beralds och Stenhammars förskolor i Gottsunda är ett språkutvecklande arbetssätt och den pedagogiska miljön viktiga delar i verksamheten. Förskolorna ger barnen förutsättningar att känna trygghet i lärmiljöerna och genom att möta barnet i leken lägger de grunden för barnens språk- och kunskapsutveckling.

 Det känns fantastiskt att ha vunnit Kvalitetspriset och jag är så glad för alla barn och all personal på förskolorna. Vi vann priset tack vare personalens engagemang – deras kunskap, kompetens och deras stora vilja att göra skillnad för barnen på våra förskolor, säger för Monica Junefelt, rektor för Berwalds och Stenhammars förskolor. 

Förskolorna ska använda prispengarna till att utveckla sitt systematiska arbete med lekens roll i barnens språkutveckling och kunskapsutveckling i samarbete med vårdnadshavare – på nya och roliga sätt.

Juryns motivering för Berwalds och Stenhammars förskolor:
"Er förskoleverksamhet lägger grunden till ett livslångt lärande med fokus på språkutveckling, lek och sociala färdigheter. Personalens goda kompetens och samarbete med föräldrarna skapar trygghet och delaktighet.

Resultaten visar att ert systematiska kvalitetsarbete och er genomtänkta process för förbättringar leder både till personal som trivs på arbetet och nöjda föräldrar.

Ert arbetssätt med hög delaktighet hos personalen och ett gott samarbete med andra samhällsaktörer bidrar till att ge alla barn lika möjligheter till utbildning oavsett socioekonomisk bakgrund. Ert arbete gör skillnad i barnens liv och skapar en god grund för

10 januari 2024