Gröna & Gula

Avdelningen är indelad i två lärgrupper. 

Ett och tvååringarna tillhör den Gröna lärgruppen som består av tio barn och två pedagoger. Två- och treåringarna tillhör den Gula lärgruppen som består av tio barn och två pedagoger.

I våra olika lärmiljöer finns det t. ex möjlighet för barnen att genom lek utforska ljus, magnetism, tid, bygg och konstruktion, rörelse, matematik och språk. I vår ateljé/ verkstad har barnen möjlighet att prova på att måla och skapa med olika tekniker och material. I lekhallen som ligger mitt i huset träffas alla barn och pedagoger en gång i veckan och sjunger sånger tillsammans. Här har vi också rörelselekar, dans, gymnastik och idrott.

Förskolan ligger nära skogen och grönområdet Gipen, så vi behöver bara öppna grinden för att komma ut och undersöka naturen. Vi tar då ofta med oss insektsburkar, luppar och faktaböcker.

16 april 2018