Upptäckarna

Upptäckarna består av 19 barn i åldrarna 1-3 år samt fyra pedagoger. Under året delas barnen in i mindre grupper beroende på inressen. Vi utgår alltid från barnens intressen under planeringen av verksamheten.

I de olika lärmiljöerna finns det möjlighet för barnen att genom lek utforska ljus, magnetism, tid, bygg och konstruktion, rörelse, matematik och språk. I vår nyinredda ateljé/verkstad kan barnen måla och skapa i olika tekniker och material.

I mitten av förskolan finns Torget, det är inrett med en mängd olika material som barnen kan använda för att upptäcka, utforska, leka och lära. Torget är en mötesplats där de yngre barnen och de äldre barnen kan mötas. På Torget sjunger, dansar, spelar teater och leker barnen tillsammans.

Förskolan ligger nära skogen och grönområdet Gipen, så vi behöver bara öppna grinden för att komma ut och undersöka naturen. Vi tar ofta med oss insektsburkar, luppar och faktaböcker.

Uppdaterad: