Avdelningar

Stenhammars förskola består av två avdelningar. På sin avdelning ingår barnet i en mindre grupp som utgår ifrån barnets ålder, intressen, behov och aktuella projekt.

  • Upptäckarna 1-3 åringar.
  • Utforskarna 4-5 åringar.
Uppdaterad:

Andra sidor under: Avdelningar