Kontakt

Rektor
Monica Junefelt

Stenhammars förskola
August Södermansväg 131
756 49 Uppsala

Öppettider: 6:30-17:00

Avdelningar
Upptäckarna 018-727 62 90
Utforskarna 018-727 62 91

Uppdaterad: